Tuesday, December 15, 2009

Maligayang Bati Sa Iyong Kaarawan Ka Pule2

Mga Minamahal na Kapatid:

Atin pong bigyan ng isang marubdob na pagbati sa kanyang 83 taong kaarawan, ngayon ika-15 ng Disyembre ang ating pong kapatid na si Ka Pule2.

Sa iyo, aming mahal na Ka Pule2, maligayang bati sa iyong kaarawan at kalakip na rin po nito ang aming dalangin na patuloy ang iyong magandang kalusugan, mahaba pang buhay at matimyas na kaligayahan sa piling ng iyong mga minamahal. Hangad din po namin ang tagumpay ng iyong adhikain na matamo natin ang. isang bansa, isang diwa, isang wika!

Sumasaiyo ang mainit na pag-ibig ng kapatirang walang hangganan,

Maven
LPDO#1034, S.C.
MLC, Phils.
The light we receive is ... the love that we send.

4 comments:

FilMasons NSW said...

Iginagalang namin'g nakatatanda' ng kapatid,

Malugod ko po'ng ipinaaabot ang akin'g mataos na pagbati sa inyo'ng araw ng pagsilang. Sana'y magkaroon pa kayo ng marami'ng kaarawan sa mga araw na hinaharap.

Ang inyo'ng kapatid sa Masonerya,

Rodolfo R. Bautista
South West Lodge # 283
National City, CA

FilMasons NSW said...

Kagalang-galang na Kapatid, Ka Pule,

Maligayang pagbati sa inyong kaarawan. Aking kahilingan sa ating MayKapal na dulutan ka pa ng maraming-maraming kaarawan sa hinaharap.

Ang iyong mga payo, haka-haka at ang masugid na pag-tangkilik sa ating sariling wika at pagiging tunay na makabayan ay nagdudulot ng lakas at pag-asa sa iyong mga
kapwa Pinoy, sa loob at labas ng Masonerya.

Happy Birthday po!

s/f

Bro Caloy
BB17
Coronado 441

FilMasons NSW said...

Happy Birthday Ka Pule.

raul sebastian a. laman

Tamaraw 65 (Mother Lodge)
Zobel 202
Beacon 213
Makati/Davao
Philippines
Oasis 41
Logia 58
Las Vegas, NV

"You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give." gibran

FilMasons NSW said...

Maligayang Kaarawan...Ka Pule...Kinakatigan ko ang iyong layuning...Isang Bansa, Isang Wika...Hangad kong lumawig pa ang iyong buhay sa abot na matunghayan mo ang kasasapitan ng iyong mga adhikain...

Butch Naval
Southwest Lodge #283
National City CA