Wednesday, March 4, 2009

Dak Kap Isagani Peña Sumakabilang Buhay: Mar 2009


Ang kapatid po na si Isagani Peña ng Logia Col. Ruperto Arce Blg. 88 y GLNF ay nasa piling na po ngayon ng Dakila at Marangal na Guro.

Ang kanyang ama po ay taga Lincoln Lodge No. 34 GLP.

Sa mga nais dumalaw at ipaabot ang pakikiramay sa pamilya puwede niyo po kontakin ang kanyang kapatid na si Kapatid na Bayani Peña [09209199177]; Logia Col. Ruperto Arce Blg. 88, Templo Katubusan, Olongapo City.

Gumagalang,

Her.'. Abel Abuyo Diaz
"azman bashair israq"
Muy Leal, Augusta y Benemerita
Resp.'. Log.'. "BONIFACIO" Blg.2
De la jurisdiccion de la
GRAN LOGIA NACIONAL DE FILIPINAS
Auspiciada por el
SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 PARA FILIPINAS
R.'. E.'. A.'. A.'.
Oriente de Manila, Republica Filipina

---------------------

Sa ngalan ng mga Pinoy Masons dito sa Singapore (Bro Zaldy Zaldua, Bro Cedric Caguiao at Bro. Leo Serona) kami po ay nakikiramay sa pamilya ng ating kapatid na Isagani Peña.

Raoul Gongora
Union Lodge # 70
City of San Fernando, La Union
Location: Singapore 388574

------------------------

Kami po ng aking familia ay lubos na nakikiramay sa mga naulila ng ating Dakilang Kapatid na Isagani Peña ng Resp. Log. Col. Ruperto Arce Blg. 85 Olongapo City.

Dalangin po namin ang matiwasay at maluwalhating paglalakbay ng Dak. Kap. Isagani tungo sa sinapupunan ng D.'.L.'.N.'.S.'.D.'.

Sa Kap. na Bayani Peña, kami po ay nasa iyong tabi sa oras na ito at nakiki-dalamhati.

K.'.K.'. Art Saquido
Log. Magdalo Blg. 79
Kawit Cavite
"In Deo Fiducia Nostra"

-----------------------

Ang mga kasapi ng Pinoy Masons sa buong mundo ay nakikiramay sa mga naulila, kapatid sa Masoneriya at kaibigan ng ating Dakilang Kapatid Isagani Peña.

1 comment:

FilMasons NSW said...

Buong puso at sukdulang pakikiramay sa mga naulila na mga mahal sa buhay at mga kaibigan ng pumanaw na Dakilang Kapatid Isagani Pena.

Lamang na malagay na siya sa walang katapusan na Katahimikan at maaliwalas na paglalakbay.

Labis na nagdadalamhati. ..

K.'.K.'. Rec Gregorio III
Logia Magdiwang Blg. 88
Bacoor, Cavite
FTC, Abu Dhabi