Friday, May 8, 2009

Cavite Masonic Temple

Ang Emilio Aguinaldo Memorial Lodge #31 ay pansamantalang nasa bagong tayong Cavite Masonic Temple, #843 Molina St., 2nd Floor, Mid Town Bldg., Cavite City, Philippines.

Ang temple na eto ay ginagamit din ng ibang lohiya tulad ng: La Naval Lodge #269; Cavite Lodge #2; and Bagong Buhay Lodge #17 under MWGLP.

Lubos na gumagalang na kapatid,

Bro. Roger Junio Camacho
Secretary
Emilio Aguinaldo Memorial Lodge #31
Cavite City
Cavite, Philippines

No comments: