Friday, February 29, 2008

Brethren From All Grand Jurisdictions: An Open Invitation for a "No Host Fellowship": 13 March 2008

AN OPEN INVITATION TO A "NO HOST FELLOWSHIP – BRETHREN ALL"

This is a "no host" fellowship of brethren from different Grand Jurisdictions who want to "MEET ON THE LEVEL" and practice in and out of their respective Lodges and Grand Jurisdictions "BROTHERLY LOVE .'. RELIEF .'. TRUTH .'. LIBERTY .'. EQUALITY .'. FRATERNITY" and who are looking forward for a more meaningful Masonic year.

DATE: THURSDAY, MARCH 13, 2008

TIME: 7:00 PM

PLACE: MAIN DINING HALL, CLUB INTRAMUROS GOLF COURSE,
ANDA CIRCLE, BONIFACIO DRIVE, MANILA
(before Del Pan Bridge if coming from Manila Hotel)

ATTIRE: SMART CASUAL

COST OF DINNER : PHP 200 PESOS/HEAD

SPECIAL ARRANGEMENT: CAN BRING IN EXTRA FOOD AND DRINKS

Let us announce/re post this undertaking and invite the brethren from different Grand Jurisdictions to attend this event which maybe the start of what each and every Mason had been wishing for….."HARMONY".

Please inform me thru this forum of your confirmed attendance and the number of your invited brethren on or before Monday, March 10, 2008.

Bro. Ben Apacible

(Via email by Bro Kenneth)

Replies can be posted via these internet/discussion forums:

west_to_east@yahoogroups.com

PinoyMasons@Yahoogroups.com

glphils@yahoogroups.com

Blogs:

http://filipinomasons.blogspot.com/

http://katipunan-mason.blogspot.com/

1 comment:

FilMasons NSW said...

Very Worshipful Kuyang Ben Apacible:

Tungkol ito sa invitasyon na NO-HOST FELLOWSHIP sa March 13, wala pang desisyon ang mga Kapatid dini sa Batangas; inaayos pa ang kanilang mga commitments/ schedule.

Bago mag-13 Marso ay mag e-liham ulit ako sa inyo tungkol sa katapusang pasya ng mga Kapatid.
Maraming salamat, Kuyang.

Humahanga ako sa inyong malasakit tungo sa pagka-iisa ng mga kalahi natin sa ating Kapatiran na nagkaka-watakwatak.

Masaganang komusta po, at maraming salamat.

"Kung saan tayo nadapa ay duon din tayo babangon."

Ang Kapatid ninyong hindi tumatanda. Ka Pule